Kambja vallavalitsuse korraldused ja juhised eriolukorras

26.03.20

 

Koolid, huvikoolid

Kambja vallavalitsuse korraldusega on kuni 1. maini 2020:

  • peatatud kõikides Kambja valla koolides tavapärane õppetöö ning on üle mindud distantsõppele;
  • peatatud kõikides huvikoolides tavapärane huvihariduse andmine, samuti huviringide ning spordiringide tegevus.

Noorte-, pere- ja päevakeskused, kultuurimajad, spordihooned, raamatukogud, huvi- ja spordiringid

Kuni 1. maini 2020:

  • suletud Kambja vallas tegutsevad noortekeskused ning päevakeskused;
  • suletud kultuurimajad ja spordihooned ja peatatud ringide tegevus (sh täiskasvanute huvi ja sporditegevus);
  • suletud valla raamatukogud külastajatele.

Vallavalitsus ja teenuskeskus

Samuti on külastajatele suletud Kambja vallavalitsus ning vallavalitsuse teenuskeskus. Vallavalitsus tagab hädavajalike teenuste osutamise.

Ametnikega on võimalik suhelda e-kirja või telefoni teel. Olenemata olukorrast jätkatakse oma igapäevast tööd ning püütakse olla inimestele igati abiks.

Vallavalitsusele on võimalik esitada avaldusi ja taotlusi valla üldmeilile vald@kambja.ee. Vallamajas toimub ainult sünni registreerimine, mis tuleb eelnevalt kokku leppida vallasekretär Marina Lehismetsaga telefonil +372 5688 5812.

Sotsiaaltöö korraldusest

Kuigi klientide vastuvõtt on Kambja vallavalitsuses peatatud, töötavad vallavalitsuse sotsiaaltöötajad võimalikult tavapärasel viisil. Kõik vallavalitsuse sotsiaaltöötajad on telefoni teel ja e-posti teel kättesaadavad. Sotsiaaltöötajate kontaktid on leitavad siit.

Toetuse taotlused edastage valla kodulehe kaudu elektroonselt, e-posti teel või jättes paberkandjal vallavalitsuse või Kambja teenuskeskuse postkasti. 

Väljaspool tööaega kiiretes küsimustes võtke ühendust sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tammega telefonil +372 5627 7072.

Kambja valla lasteaedades jätkub töö

Võimalusel tuleks lapsed koju jätta. Lasteaedadele on antud soovitus moodustada rühmad kuni 10 lapsega rühmas.

Haigeid lapsi lasteaeda ei võeta.

Kui hallatavas lasteasutuses käiv laps või tema pereliikmed, kellega tal on igapäevane kokkupuude, on viimase 14 päeva jooksul saabunud või saabuvad välisriikidestsuunatakse laps koju ja ei lubada teda lasteasutusse 14 päeva jooksul välisriigist naasmisest arvestades.

Ajutiselt võetakse vastu valla lapsi lastehoidudest, juhul kui lastehoid on oma tegevuse peatanud.

Avalikud üritused, kogunemised

Spordivõistluste, kultuuriürituste ja muude avalike kogunemiste ja ürituste korraldamine ja pidamine on keelatud.

Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtidele on antud korraldus lähtuda töö korraldamisel terviseameti antud juhtistest ning vallavanema korraldustest. Võimalusel korraldada töötajatele kodukontoris töötamine. Välisreisilt saabunutel on kohustus jääda kaheks nädalaks koju.

Vallavalitsus soovitab kõigil püsida kodus, jälgida oma tervist ning konsulteerida vajadusel perearstiga või helistada perearstinõuandeliinil 1220 või on võimalik helistada ka üleriigilisele kriisitelefonile 1247, mis nõustab koroonaviirusega seotud teemadel.

VALD OOTAB TEAVET ABIVAJAVATE INIMESTE KOHTA

Kambja vallavalitsus palub jälgida oma naabruskonda ja teavitada vallavalitsust puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa väga mõjuval põhjusel kriisiolukorras lähedaste abile toetuda. Samuti palutakse hoida kontakti telefoni teel oma üksi elavate eakate sugulaste ja tuttavatega, et saada ülevaade nende olukorrast.

Vallavalitsus on valmis pakkuma abivajajatele suuremas mahus tuge sotsiaalteenuste, seda eelkõige koduteenuste näol.

Abi saamiseks pöörduda sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tamme poole telefoninumbril 5627 7072 või e-posti aadressil rahel.tamm@ylenurme.ee.

Esmaspäevast, 16. märtsist on avatud üleriigiline kriisitelefon 1247, mis nõustab koroonaviirusega seotud teemadel.

Palume jälgida ja järgida usaldusväärsete allikate infot: