« Tagasi

Lemmatsi küla Valli maaüksuse ja lähiala detailplaneering

 

Algatamine

Ülenurme Vallavalitsuse 11.10.2016 korraldus nr 448 „Lemmatsi külas asuva Valli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine".

 

Dokumendid arvamuse avaldamiseks