Eluruumi tagamine

18.05.17

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Eluruumi tagamise teenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Õigus eluruumi tagamise teenust taotleda on vähekindlustatud lastega peredel, tuleõnnetuses kodu kaotanud peredel, eakatel või puudega inimestel, kellel puuduvad perekonnaseaduses sätestatud ülalpidamiskohustusega isikud, vanglast vabanenutel ja asenduskodust iseseisvasse ellu astunutel.

Teenuse saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku avalduse.

Teenuseks kasutab kohalik omavalitsus munitsipaalomandis olevaid eluruume.

Vabade eluruumide olemasolul teeb sotsiaalosakond vallavalitsusele ettepaneku teenuse määramiseks, teenuse määramise otsustab vallavalitsus. 

Isikuga, kellele vallavalitsus korralduse alusel eluruumi eraldas, sõlmitakse nimetatud eluruumi kasutamiseks tähtajaline üürileping.

 

Õigusaktid

 

Vastutav ametnik

@Sotsiaalnõunik

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud

Teenuse saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku avalduse.

Sisenege Kambja valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 Jälgige  vormi täitmise kulgu!
Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kambja vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub  kinnituskiri.


  

Taotlemine paberil, vastuvõtul

Vajalikud sammud

Teenuse saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku avalduse postiga või vastuvõtul.

@Sotsiaalnõunik