Aia- ja haljastusjäätmed

25.10.17

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed kompostida enda kinnistul või elanikel viia:

Tartu jäätmejaama (vastuvõtu eest tasuda 0,6€/t).

Äravedu saab tellida OÜ-lt Asum (tel 566 85 695).

Väiksemad kogused võimalik ladustada Kambjas – info tel 5919 3320.

 

Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed viia:

väikeses koguses (kuni 10 kg tooja kohta, suuremad kogused saab viia Turu tn 48 asuvasse ladestuspaika) Tartu jäätmejaama (vastuvõtu eest tasuda 48€/t).