Aia- ja haljastusjäätmed

5.07.19

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed kompostida enda kinnistul.

Kui see pole võimalik, siis elanikud saavad need tasu eest viia Tartu jäätmejaama.

Äravedu saab tellida OÜ-lt Asum (tel 566 85 695).

Väiksemad kogused võimalik ladustada Kambjas – info tel 5919 3320.

 

Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed viia tasu eest  Tartu jäätmejaama.

 

Loe kuidas kompostida.